Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti
Ing. Roman CHRAPPA, PhD.
Generálny riaditeľ - konateľ spoločnosti
Email: chrappa@lgtech.sk chrappa@advos.sk
Tel.:+421 907 845 734
Obchodné oddelenie
Lýdia CHRAPPOVÁ
Obchodné zastúpenie
Email: chrappova@lgtech.sk chrappova@advos.sk
Tel.:+421 918 358 405
Ing. Lucia KAČÁNIOVÁ
Obchodné zastúpenie
Email: kacaniova@advos.sk
Tel.:+421 918 873 776
Technická podpora
Ing. Roman CHRAPPA, PhD.
Email: chrappa@lgtech.sk chrappa@advos.sk
Tel.: +421 907 845 734
Ing. Peter ZAŤKO
Email: zatko@lgtech.sk zatko@advos.sk
Tel.:+421 910 293 436