Naši partneri

S-EPI
Spoločnosť LG tech, s.r.o. na základe vývoja SW na vedenia advokátskej agendy ©ADVOS uzatvorila strategickú zmluvu so spoločnosťou S-EPI, s.r.o. Službu EPI Služba dodávania dátových súborov poskytuje vydavateľstvo S-EPI, s. r. o., ktoré je súčasťou Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa. Predmetom služby je pravidelné dodávanie dátových súborov s vybranými údajmi z Obchodného vestníka SR, ktoré môže odberateľ importovať a následne automatizovane spracovať vo svojom informačnom systéme. Spracovanie údajov z OV v dátovej podobe umožňuje, že sa významné udalosti o spoločnostiach uverejnené v OV SR dostanú priamo do informačného systému odberateľa, čím tento získava automatizovanú dennú kontrolu svojich obchodných partnerov z pohľadu významných udalostí ako sú Konkurzy a reštrukturalizácie, Likvidácie, Výmazy a Zmeny v Obchodnom registri.
UNIDAT
Spoločnosť LG tech, s.r.o. na základe ponuky komplexných služieb pre advokátske kancelárie spolupracuje so spoločnosťou UNIDAT, s.r.o. v oblasti správy HW, počítačových sietí a internetových služieb.