História

Písal sa 14. október 2011, kedy vznikla spoločnosť LG tech, s.r.o. Myšlienka založiť vývojovú spoločnosť dozrievala v hlave zakladateľa a súčasného konateľa približne 5 rokov. Na základe svojich vedomostí, skúseností a kontaktov z praxe založil spoločnosť ako logické vyústenie požiadaviek konkrétnych podnikateľských subjektov v snahe zaujať pevné miesto na trhu v segmente vývoja nízkonákladových aplikácií, čo sa doteraz úspešne darí napĺňať!

Dnes je na trhu množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú riešením rôznych projektov, z oblasti IT - vývoja aplikácií, ako aj firemného poradenstva. Väčšina z nich využíva know-how svojich zamestnancov, alebo spolupracovníkov na základe ich odbornej spôsobilosti a praktických skúseností, rovnako ako my. To je v poriadku, ale čoraz viac majú problém nadobudnúť praktické skúsenosti z reálnych podnikateľských projektov študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ako aj študenti vysokých škôl! A tu sme iní!

Študenti pracujú na konkrétnych projektoch pre prax, pod dohľadom odborníkov z danej oblasti. Odborníkov nie z akademického prostredia, ale priamo z praxe, čo je hlavný rozdiel medzi projektami, ktroré sa spracovávajú na školách. Študenti tak majú možnosť pretaviť svoje vedomosti do reálnych výstupov a majú možnosť dostať za to svoju, veľakrát prvú mzdu. Takýto pracovný tím je výhodný aj pre nášho potencionálneho klienta (firmu, živnostníka, fyzickú osobu), nakoľko cena za takéto dielo je samozrejme omnoho nižšia ako bežné komerčné ponuky. Výsledok je pritom rovnaký, resp. porovnateľný s tým, čo by za podstatne vyššiu odmenu vykonala konkurenčná spoločnosť.

My dávame mladým ľuďom šancu! V mnohých prípadoch majú iný pohľad na riešenie problémov, pričom sú schopní navrhnúť jednoduchšie a efektívnejšie riešenie, ako zaužívané princípi a postupy. Stojí za to skúsiť to s nami! Našim motom je "spolu a úspešne"!