Internetové aplikácie

Internetové aplikácie
      Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh a vývoj SW aplikácií, konkrétne desktopových aplikácií (programov pre klasické PC s operačným systémom Windows) a internetových aplikácií ako sú www stránky a WEB aplikácie. Dôraz je kladený na databázové aplikácie. Zameriavame sa na vývoj SW na zakázku za bezkonkurenčné ceny! Nemáme stanovený hodinový cenník pre vývoj, každá zákazka sa posudzuje jednotlivo s ohľadom na potreby zákazníka a samozrejme cenu.

Technológie vývoja:
- .NET, Visual Basic.NET, (C#)
- ASP.NET, HTML, JQuery, CSS
- SQL - MS ACCESS, MS SQL SERVER, MySQL, PSQL
WWW stránky
Komplexné webové stránky s prepojením do rôznych systémov, ktoré sa vyvíjajú na základe konkrétnych požiadaviek klienta a tým pádom je každá webová stránka a projekt jedinečný a nezameniteľný.
Internetové obchody
www.autosuciastky.sk
Na základe detailnej analýzy projektu vypracujeme kompletnú analýzu a následne návrh internetového obchodu. Vždy sa snažíme zhmotniť predstavu zákazníka s ohľadom na ekonomický úspech projektu. Nerobíme e-shopy ak na bežiacom páse zo šablón. Takéto obchody v prípade rozšírenia o ďalšie funkcie majú limity, čo sa pri našom poctivom návrhu nestane.
www.nidus.sk
Internetový obchod jedného z najväčších predajcov ložísk na Slovensku. Súčasťou obchodu je kompletná databáza najčastejšie predávaných valivých ložísk, ich grafické vyobrazenie, hierarchická štruktúra a komplexné vyhľadávanie podľa 4 rôznych typov označenia, ako aj jednotlivých rozmerov ložísk. Samozrejmosťou je možnosť registrácie a hlavne kontroly (autorizácie) registrovaných subjektov.
Administratívna internetová aplikácia pre potreby správy ubytovania a zoznamu hostí
Jedná sa o plne grafický a intuitívny nástroj, kde je možné spravovať všetky objekty v rámci ubytovacích kapacít. Pre Autocamping Belá - Nižné Kamence sa vyvynul nástroij pre administráciu a správu autocampingu. Tento systém nieje uzavretým systémom a je ho možné akokoľvek modifikovať pre potreby konkrétného zákazníka.
Online systém správy databázy zákazníkov
Kompletná WEB aplikácia slúžiaca na správu portfólia zákaznikov spoločnosti. Aplikácia poskytuje všetky fukcie správy, rozdelenia zákazníkov podľa jednotlivých obchodných zástupcov (regiónov), úpravu zliav a komplexnú zákaznícku cenotvorbu, saldokonto jednotlivých zákazníkov a mnoho ďalších funkcii potrebných pre prácu obchodného zástupcu v konkrétnom regióne.
Systém spotreby služobných automobilov
Systém zaznamenáva kompletnú správu spotreby služobných automobilov a vyhodnocuje na základe reálnych údajov spotrebu na jednotlivé auto, vodiča, ako aj komplexne nákladové položky spoločnosti (aké má spoločnosť náklady - PHM za zvolené obdobie).
Internetové kalkulačky
Ide o malé projekty a je ich veľlé množstvo. Na stránke je užitočnou pomôckou kalkulačka, kde si užívateľ môže rýchlo vytvoriť obraz o cene hľadaného produktu alebo služby. Takéto malé projekty sa tvoria v rámci zadelenia "jendodňového programovania", pokiaľ nejde o rozsiahleší, resp. komplexnejší výpočet.
Obecný informačný systém OIS ver. 1.0
Informačný systém slúži obci Belá ako centralizovaný prostriedok správy jednotlivých činností (napr. stránok) na obecnom úrade, ako aj v jeho časti pre obecné organizácie - správa zákazok jednotlivých obecných organizácií. Vedenie (starosta, riaditeľ a pod.) príslušných oddelení a organizácií majú detailný prehľad o jednotlivých činnostiach, zákazkach (kto vybavoval, kedy, čo, stav stránky - zákazky) a pod. V období od 27.4.2012 do 5.5.20112 bude prebiehať školenie zamestnancov na tento systém. Systém je jednoduchý na obsluhu a má aj funkciu pre štatistické vyhodnotenie jednotlivých úradov (oddelení, organizácii a zamestancov.)
Dochádzkový systém DS ver. 1.0
Komplexný dochádzkový systém. Systém pozostáva s terminálov, ktoré snímajú čiarový kód na identifikačnej karte zamestnanca a obsluhujú sa pomocou dotykovej obrazovky. K systému patrí aj administrátorské rozhranie slúžiace na korekciu a vyhodnotenie dochádzky, do ktorého majú prístup na základe príslušných práv len niektorí zamestnanci.
Centrálny plánovač
Internetová aplikácia, ktorá slúži na plánovanie a kompletný prehľad o pracovnom týždni obce, alebo spoločnosti. Užívateľ má možnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek sledovať, pridávať a upravovať jednotlivé akcie (stránky, zákazky, dodávky, stretnutia a pod.), samozrejme podľa nastavených prístupových práv užívateľa.