Desktop - software

©ADVOS - Advokátsky informačný systém
      ©ADVOS je komplexný informačný systém určený pre prácu v advokátskej kancelárii. Je to mocný nástroj, ktorý plní jednoduché poslanie a to maximálne zjednodušiť, zefektívniť, urýchliť a sprehľadniť prácu v advokátskej kancelárii. Práca advokáta je poslaním, ktoré je však spojené s veľkou agendou. Na to, aby sa advokát mohol plne venovať svojej práci, treba silný nástroj, ktorý mu jeho agendu uľahčí. A preto je tu © ADVOS! Tento systém je úrčený pre stolové PC, Notebooky a pre OS Windows XP a vyššie! Nie je to internetová aplikácia, nakoľko ochrana dát a know-how advokátskej kancelárie je na prvom mieste! Dáta sú u vás v kancelárii, resp. PC alebo v Notebooku a nie na vzdialenom servery, kde sa k nim môže dostať tretia strana! Vaše dáta sú plne pod vašou správou a kontrolou! Nieje podmienkou pokiaľ máte vlastný hardware (PC) kupovať spolu s licenicou nové PC. Dajú sa využiť aj hardwarové prostriedky z vašej kancelárie, avšak odporúčame sa poradiť z titulu správnej funkčnosti programu s nami. Poradíme Vám ochotne zdarma!
Systém programovania CNC sústruhu SUI 500 Combi CNC
      Program UNI ver. 1.01 bol vyvinutý pre spoločnosť Kovovýroba Brodňan - Stránske. Jedná sa o aplikáciu, ktorá slúži na programovanie CNC sústruhu SUI 500 Combi CNC od spoločnosti TOS Trenčín. Ide o tzv. programovanie "offline", kde sa program vytvorí v počítači a následne sa cez rozhranie RS232 prenesie hotový NC program do samotného stroja. Program má okrem praktického aj výukový charakter. Začínajúci programátor sa môže naučiť všetky funkcie stroja na simulácii a predísť tým možným škodám na stroji. Program je schopný vypracovať aj tzv. zoraďovací plán jednotlivých upnutí, nástrojov a pod.
Objednávací desktop systém pre náhradné diely
      Ide o systém objednávania náhradných dielov pre osobné a užitkové vozidlá. Programátorom tohto systému do verzie 2.0 bol Dipl.-Ing. Roman CHRAPPA, PhD. (konateľ spol. LG tech, s.r.o.), a je zároveň aj jedným z garantov pre vývoj SW aplikácií a to samostnatne, alebo v rámci "practice team development" (projekt spracovaný aj s pomocou študentov.) Pre túto spoločnosť bolo vypracovaných niekoľko projektov.
Tlač ID kariet pre dochádzkový systém
      Program slúži pre tlač jednotlivých identifikačných kariet pre dochádzkový systém obce Belá. Pre túto obec sa v praxi používajú identifikačné karty s čiarovým kódom.
Redakčný systém WEB Edit ver. 1.0
       Program slúži na aktualizáciu WWW prezentácii, ktoré vytvorila naša spoločnosť. Program je schopný editovať obsah ako sú textové informácie, fotografie a videá, je schopný nahrávať a priraďovať rôzne súbory (dokumenty) a pod.